wtorek, 3 marca 2015

Szkolenie w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans          Dnia 27 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej                     w Kroczycach odbyły się pierwsze w tym roku bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób w wieku 50+ w ramach ogólnopolskiego projektu "Polska Cyfrowa Równych Szans" (www.latarnicy.pl). Zajęcia prowadziły: Pani Anna Gawrońska i Pani Małgorzata Głąb z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu. W trakcie zajęć Panie zapoznały grupę  z celem projektu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach. Następnie pokazały  jak włączyć i wyłączyć komputer. Wyjaśniły budowę myszki  i klawiatury. Uczestnicy uczyli się podstaw obsługi komputera, poznawali praktyczne zastosowania narzędzi internetowych.  
Następne zajęcia odbędą się 16 marca.