czwartek, 28 października 2021

Biblioteka z dotacją Ministerstwa na zakup nowości

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach pozyskała  dotację z funduszu Ministra Kultury, Dziedzictwa  Narodowego i Sportu na zakup nowości wydawniczych.

Dotacja Ministerstwa na realizację zadania wynosi 8 500,00 zł. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez naszych czytelników.

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025.